Ладно не буду – Почему так дико больно, когда ты пишешь тому, кого любишь, немного обиженное «ладно, не буду мешать тебе…», и в ответ

ладно не буду мешать вам — с украинского на русский

 • 1 ладно

  I нар.

  ла́дно

  II нар.

  ла́дно; в ладу́

  Українсько-російський словник > ладно

 • 2 буде

  2) безл. бу́дет, хва́тит, дово́льно; по́лно; ко́нчено

  бу́деде ж тобі́! — ужо́ тебе́!

  бу́деде вже вам пустува́ти! — по́лно вам шали́ть!

  Українсько-російський словник > буде

 • 3 вимішати

  Українсько-російський словник > вимішати

 • 4 вимішувати

  I

  выме́шивать, вы́мешать

  II выме́шивать, вы́месить; проме́шивать, промеси́ть

  Українсько-російський словник > вимішувати

 • 5 відвернути

  1) отвороти́ть; отврати́ть

  2) отвороти́ть, отверну́ть

  3) отвороти́ть, отвали́ть, свороти́ть 5) перен.
  отврати́ть; отклони́ть 6) перен. отвле́чь

  7) перен. предотврати́ть, отврати́ть; отвести́

  відверну́ти небезпе́ку — предотврати́ть (отврати́ть) опа́сность

  9) диал. ответи́ть

  Українсько-російський словник > відвернути

 • 6 відвертати

  1) отвора́чивать, отвороти́ть; отвраща́ть, отврати́ть

  відверта́ти ніс (но́са) перен. — вороти́ть нос

  2) отвора́чивать, отвороти́ть, отвёртывать, отверну́ть

  3) отвора́чивать, отвороти́ть, отва́ливать, отвали́ть, свора́чивать, свороти́ть 4) отва́ливать, отвали́ть 5) перен. отвраща́ть, отврати́ть; отклоня́ть, отклони́ть 6) перен. отвлека́ть, отвле́чь

  7) перен. предотвраща́ть, предотврати́ть, отвраща́ть, отврати́ть; отводи́ть, отвести́

  відверта́ти небезпе́ку — предотврати́ть (отврати́ть) опа́сность

  8) вычита́ть, вычи́тывать, вы́честь

  9) диал. отвеча́ть, ответи́ть

  Українсько-російський словник > відвертати

 • 7 відірвати

  1) оторва́ть; оборва́ть; отто́ргнуть

  2) оторва́ть, отвле́чь

  Українсько-російський словник > відірвати

 • 8 годі

  предик.

  1) бу́дет, хва́тит, дово́льно; по́лно; ко́нчено, ба́ста, то́чка, шаба́ш

  го́ді — [-бо] вам! бу́дет (хва́тит, дово́льно) вам!, по́лноте!; поми́луйте!

  ли́хо та й го́ді — беда́ да и то́лько

  2) нельзя́, невозмо́жно

  Українсько-російський словник > годі

 • 9 домішувати

  I

  1) приме́шивать, примеси́ть, подме́шивать, подмеси́ть

  2) доме́шивать, домеси́ть II

  1) приме́шивать, примеша́ть, подме́шивать, подмеша́ть

  2) доме́шивать, домеша́ть

  Українсько-російський словник > домішувати

 • 10 перебивати

  1) перебива́ть, переби́ть; перешиба́ть, перешиби́ть; перекола́чивать, переколоти́ть; прерыва́ть, прерва́ть

  2) спец. перебива́ть, переби́ть

  3) мног. перебива́ть, переби́ть, поби́ть, избива́ть, изби́ть

  4) перебива́ть, переби́ть, взбива́ть, взбить

  5) переводи́ть, перевести́, своди́ть, свести́

  Українсько-російський словник > перебивати

 • 11 перечіплювати

  1) перецепля́ть, перецепи́ть

  2) зацепля́ть, зацепи́ть

  Українсько-російський словник > перечіплювати

 • 12 треба

  I предик. на́до, на́добно, ну́жно; тре́буется; необходи́мо, сле́дует; надлежи́т, до́лжно, полага́ется; (в вопросах: что вам желательно?, чего вы хотите?) уго́дно

  коли́ тре́ба бу́де — когда́ на́до (надобно, нужно) бу́дет, когда́ пона́добится, когда́ потре́буется

  не тре́ба — не на́до, не ну́жно; не́зачем, не́ к чему

  II церк.

  тре́ба

  Українсько-російський словник > треба

 • 13 трясця

  трясу́чка, лихора́дка; диал. тряса́вица

  тря́сця його́ (твої́й, їх, ва́шій) ма́тері — чёрт возьми́ (побери́, подери́)

  хай йому́ (тобі́, вам, їм) тря́сця — чтоб ему́ (тебе́, вам, им) пу́сто бы́ло

  Українсько-російський словник > трясця

 • 14 турбувати

  1) беспоко́ить; трево́жить, растрево́живать; будора́жить, взбудора́живать; забо́тить, озабо́чивать; смуща́ть

  одна́ ті́льки річ турбу́є мене́ — одно́ то́лько и беспоко́ит (трево́жит, смуща́ет) меня́

  2) затрудня́ть, утружда́ть, причиня́ть беспоко́йство, беспоко́ить; причиня́ть стесне́ние, стесня́ть

  Українсько-російський словник > турбувати

 • 15 у

  I

  1) у

  2) у, о́коло, во́зле II 1) в, во; по, с, на

  в ім'я́ чого́ — во и́мя чего́; в по́яс по по́яс

  іти́, найма́тися, віддава́ти у слу́жбу — идти́, нанима́ться, отдава́ть на слу́жбу (служи́ть)

  піти́ у база́р, у я́рмарок, у млин — пойти́ на база́р, на я́рмарку, на ме́льницу, в, во; во вре́мя, о, об

  у вихідні́ дні — в выходны́е дни, по выходны́м дням

  в цю по́ру — в эту по́ру; об эту по́ру; в; за

  ви́конати в мі́сяць — вы́полнить в (за) ме́сяц; диал. че́рез; в, во; о, об

  упе́ртися рука́ми в стіл — упере́ться рука́ми в (о, об) стол; в; на; в; о, об

  2) в, во; среди́; на

  у база́рі, у бе́резі, у я́рмарку — на база́ре, на берегу́, на я́рмарке

  уві́ (вві, ві) сні — во сне; в

  в тій порі́ — в ту по́ру; о ту по́ру; в

  у двох кіломе́трах від мі́ста — в двух киломе́трах от го́рода

  я до вас у спра́ві — як вам по де́лу

  III межд.

  Українсько-російський словник > у

 • 16 хотіти

  хоте́ть; жела́ть; охо́титься; уго́дно [тебе́, е́му, вам]

  Українсько-російський словник > хотіти

 • 17 хотя

  I хоте́ть; жела́ть; охо́титься; уго́дно [тебе, ему, вам] II част.

  уго́дно

  III
  союз

  хоть; хотя́

  IV част.

  Українсько-російський словник > хотя

 • 18 хтіти

  диал.

  хоте́ть; жела́ть; охо́титься; уго́дно [тебе́, ему́, вам]

  Українсько-російський словник > хтіти

 • 19 шнурочок

  шнуро́чек

  іти як на шнуро́чку — идти́ как (сло́вно, бу́дто) по пи́саному

  Українсько-російський словник > шнурочок

Ладно, не буду - Перевод на английский - примеры русский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Ладно, не буду тебя задерживать.

Ладно, не буду задерживать вас.

Ладно, не буду тебе мешать делать...

Ладно, не буду докучать деталями, просто резюмирую...

I won't bore you with the details, but to summarize...

Ладно, не буду вас задерживать.

Ладно, не буду этого отрицать.

Ладно, не буду тебе мешать.

I see you haven't run out of Slim Jims, yet.

Ладно, не буду заставлять завидовать.

Ладно, не буду тебя задерживать.

Ладно, не буду мешать вам изучать текст.

Ладно, не буду с тобой спорить.

Ладно, не буду отрывать тебя от твоих... эээ...

Ладно, не буду мешать вам заниматься.

Ладно, не буду тебя учить.

Ладно, не буду мешать тебе работать.

I'll let you get back to work.

Ладно, не буду мешать вам ужинать.

Ладно, не буду тебе мешать.

Я брошусь рассказать Паркеру, что ты сказал. Ладно, не буду.

Ладно, не буду портить ваше прекрасное платье.

Ладно, не буду тебя забалтывать.

Ладно, ладно, не буду краткой...

Глубокое стихотворение Виктории Щебет

ладно, ладно, не буду краткой.
помнишь,
как бубнят в глубоких деревянных креслах старого вокзала бабки,
как разлетаются колкие фразы только что вошедших нас в щепки.
в кармане от нервов перебираю пальцами откуда-то взявшиеся скрепки,
и, пока ты покупаешь в синем окошке билет, жду на настывшей холодной лавке.

помнишь,
как у меня бесконечно наворачиваются слёзы, но забывают вылиться из глаз,
как повторяю одну и ту же песню, которую слушала более сотни раз,
а ты подходишь и внезапно берёшь за руку, делая это напоказ.
как выходим на улицу, где по-осеннему жутко мерзко и пахнет почему-то больницей,
так хочу сбежать к безразличным людям в шумную, но живую столицу,
а на нашей городской остановке те же скучные, уставшие после работы лица.

помнишь,
как уже на тёплом, нагретом кем-то сидении автобуса на ухо шепчу тебе свои стихи невпопад,
как ты благодарно и нелепо улыбаешься, не зная что сказать, бормочешь что-то про талант,
не показываешь, что на самом деле приятно удивлён и даже рад.

помнишь,
как выхожу на своей остановке, хочется плакать навзрыд, но

ты этим же вечером напиваешься и звонишь, говоришь что-то глупое, видно.
потому что я слушаю твой голос из трубки, закрывая лицо ладонью: за тебя стыдно.

помнишь,
как ты смеёшься, на пьяную голову просишь прощенья за всё и давишься словами,
как в собственной пустой комнате я сижу с бешеными, полными отчаяния и слёз глазами,
как кричу на тебя в телефонную трубку, и соседи думают, не сошла с ума ли.
нет. не помнишь. потому что это было как будто не с нами.

Автор: Виктория Щебет | Flytothesky.ru

Поделитесь постом с друзьями!

Ладно, не буду говорить это - Coub

Ладно, не буду говорить это - Coub - The Biggest Video Meme Platform
 • Home
 • Hot
 • Random
 • Show more...

  Show less

 • My likes
 • Bookmarks
 • Communities
 • Animals & Pets

  Animals & Pets

 • Mashup

  Mashup

 • Anime

  Anime

 • Movies & TV

  Movies & TV

 • Gaming

  Gaming

 • Cartoons

  Cartoons

 • Art & Design

  Art & Design

 • Music

  Music

 • News & Politics

  News & Politics

 • Sports

  Sports

 • Science & Technology

  Science & Technology

 • Celebrity

  Celebrity

 • Nature & Travel

  Nature & Travel

 • Fashion & Beauty

  Fashion & Beauty

 • Dance

  Dance

 • Auto & Technique

  Auto & Technique

 • NSFW

  NSFW

 • Featured

  Featured

 • Coub of the Day

  Coub of the Day

 • Dark Theme

Ладно, не буду мешать - Translation into English - examples Russian

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

Ладно, не буду мешать вам изучать текст.

Ладно, не буду мешать вам заниматься.

Ладно, не буду мешать тебе работать.

Ладно, не буду мешать вам ужинать.

Ладно, не буду мешать тебе психовать.

Ладно, не буду мешать тебе работать.

Ну ладно, не буду мешать.

Ладно, не буду мешать вашему воркованию.

Suggest an example

Other results

Ладно, не будем мешать вам входить в курс дела.

Ладно, не будем мешать Солли. Пойдемте, приготовимся.

Ладно, не буду тебе мешать делать...

Ладно, не буду тебе мешать.

Ну, ладно, не буду вам мешать.

Ладно, не будем тебе мешать.

Ну ладно, не буду вам мешать.

Ладно, не буду тебе мешать.

Ладно, Пол, не будем мешать тебе заниматься делами и... согреваться!

Ладно, мы не будем ему мешать.

Ладно, не будем вам больше мешать.

Ну ладно, тогда, пожалуй, не буду мешать тебе и второй красавице Оклахомы работать.

ладно не буду мешать вам — с русского на все языки

передать

1) передавати, передати кому, що, (о многом) попередавати. [Передай мені сіль]. -вать что-н. из рук в руки, друг другу - передавати з рук до рук, один (одно) одному що-небудь. -вать, -дать кому имущество, власть, право - передавати, передати (редко здавати, здати) майно, владу, право кому. Срв. Уступать. -давать (-дать) приказания армии по радиотелеграфу - передавати (передати) накази (розкази) армії радіо- телеграфом. -дать болезнь, черты характера кому - передати х(в)оробу, вдачу кому. -дать письмо, деньги, подарок кому через кого - пере[по]давати, пере[по]дати листа, гроші, гостинець кому ким. [Козаком гостинець батькові передав]. -дать письмо в собственные руки - по[пере]дати листа до власних рук. -дать дело на чьё усмотрение - віддати справу на чий розсуд, здатися на чию думку. -дать дело в суд - передати справу до суду. -дать настроение кому - передати настрій кому. [Музика грою передає сумний свій настрій слухачам]. -дать вексель - пережирувати. [Узяв та вексель той на жінку і пережирував];

2) что (изображать) - віддавати, віддати, подавати, подати. [Поет виразно віддає свої переживання. Букви віддають звуки. Оповідання подає трагічну долю відомої красуні (Єфр.)];

3) -дать лишнее - передавати, передати, (о мног.) попередавати [Передав куті меду. Ви передали три карбованці, як давали решту (при сдаче)]; (заплатить дорого) переплачувати, переплатити за що; (давать много раз) давати, по[на]давати. Сколько денег я ему уже -вал - скільки вже грошей я йому надавав;

4) (на словах) переказувати, переказати, наказувати, наказати, переповідати, переповісти, (о сплетнях, слухах ещё) переносити, перенести, (о многом) попереказувати, попереповідати, попереносити, попереношувати кому що, про що. [Я не буду переказувати вам тих лайок (Коцюб.) (и ті лайки). Переказували новини (Грінч.). Переказала, щоб поспішався (Коцюб.). Переказати словами становище мого духа (Конис.). Ой накажи, галко, від кошового вісті. Де що почує, все переносить]. -ть через кого - переказувати, наказувати ким. [Переказала дочкою, щоб поспішав додому. Накажи слугою, що ти нездужаєш (Л. Укр.)]. -дать чьи слова - переказати, подати чиї речі (чию мову). Он неверно -дал мои слова - він не так переказав мої слова. -дать мысль (словами) - переказати думку. -дать что-либо своими словами - переказати що своїми словами. -ть известие - подати звістку. -ть что-либо потомству - передати що потомству (нащадкам), подати що у потомство (Куліш). -ть на письме - списати. [Найкращая пісня мені, її-ж і списати не сила (Самійл.)]. -вать, -дать поклон - переказувати, переказати поклін и поклона, віддавати, віддати поклін, поклоняти, поклонити, поклонятися, поклонитися, відклонятися, відклонитися кому ким. [Сестра до брата з чужої сторони поклоняла. Козак до дівчини ворлами та поклонився. З України до дівчини козак відклонився]. -дайте ему мою глубокую благодарность, моё почтение - перекажіть йому мою глибоку подяку (вдячність), мою повагу (пошану). -дать кукованием - перекувати. [Хоч сивою зозулькою перекуй до мене]. Передаваемый - передаваний; віддаваний; переплачуваний; переказуваний; переповідуваний. Переданный и переданный - переданий, (о мног.) попередаваний; відданий, поданий, (о мног.) повіддаваний; переплачений; переказаний, наказаний, переповіданий, переповіджений, перенесений, (о мног.) попереказуваний, понаказуваний, попереповіданий, попереношуваний.

* * *

I ; сов. - перед`ать

передава́ти, переда́ти попередава́ти; віддава́ти, відда́ти; перека́зувати, переказа́ти поперека́зувати, переповіда́ти, переповісти́ перепові́сти

II

передава́ти

НЕ БУДУ МЕШАТЬ — перевод на английский c примерами предложений

Не буду мешать, пока ты подсчитываешь выгоду.

I'll leave you to compute the implication.

Ну, не буду мешать вам работать.

Well, I'll leave you to your work.

Не буду мешать вам знакомиться друг с другом.

I'll leave you two to get acquainted.

Не буду мешать вам в принятии решения.

I'll leave you to make a decision.

Что ж, не буду мешать.

All right, well, I'll leave you to it, then.

Показать ещё примеры для «i'll leave»...

Ладно, не буду мешать.

Well, I'll leave you alone now.

Не буду мешать твоей работе.

I'll leave you to your work.

Что ж, тогда не буду мешать.

Well, I'll leave you to it, then.

Что ж, не буду мешать вам, развлекайтесь!

Well, I'll leave you to...have fun!

Тогда не буду мешать.

Well, then I'll leave you to it.

Неважно. Не буду мешать.

Anyway, I'll leave you to it.

Ну ладно, не буду мешать.

Well, I'll leave you.

Не буду мешать.

I'll leave you.

Тогда не буду мешать.

I'll leave you to it then.

Не буду мешать.

I'll leave you to it.

Тогда не буду мешать.

I'll leave you to it.

Не буду мешать, угрюмые пантолончики.

I'll leave you to it then, sulky knickers.

Не буду мешать работать.

I'll leave you to your work.

Ладно. Не буду мешать.

I'll leave you be then, okay?

Что ж, доктор, мы больше не будем мешать вашей тренировке.

And now, doctor, we'll leave you to your training.

— Я не буду мешать.

I should leave you to it.

Тогда я... не буду мешать.

Well, I'll, uh... I'll leave you to it.

Не буду мешать, у вас, наверное, деловая беседа.

I can leave, you probably have business to discuss.

Она и ее дети смогут рыть тоннели сколько угодно, наши люди будут забирать ископаемые, и стороны не будут мешать друг другу.

She and her children can do all the tunnelling they want, our people will remove the minerals, and each side will leave the other alone.

Показать ещё примеры для «leave you to»...

Не буду мешать.

I'II leave you to it.

Ладно, не буду мешать вам изучать текст.

Well, I will leave you to study the speech.

Не буду мешать твоей виртуозной работе.

I leave you to the excellence of your work.

Не буду мешать.

I leave you.

Ладно, не буду мешать вашему воркованию.

OK, leaving you to your lovefest.

Не буду мешать.

I leave you to it.

Работайте, я не буду мешать.

I'll leave you both to work.

— Ну не буду мешать тебе работать.

Well, then I guess I should leave you to serve your friends here.

Но мы не будем мешать.

But we'll stay out of your way.

Я не буду мешать.

I'll stay out of your way.

Обещаю, я не буду мешать.

No, I promise, I'll stay out of your way.

Я не буду мешать тебе.

I'll stay out of your way.

Но говоря о нас, если я не буду мешать тебе, дождусь ли я от тебя ответного одолжения?

But as for us, if I stay out of your way, you'll show me the same respect?

Показать ещё примеры для «stay out of your way»...

Если ты не будешь мешать мне, да.

As long as you stay out of my way, yeah.

Он не будет мешать

— He'll stay out of the way.

Тем, что не будешь мешать.

Uh, you can stay out of my way.

Я уйду вечером и не буду мешать вам до этого.

I'll make a run for it tonight and I can stay out of your way until then.

Давай не будем мешать и дадим им делать свою работу, хорошо?

Let's just stay out of their way and let them work, okay?

Естественно, я не буду мешать.

Absolutely, I will not interfere.

Тебе не будут мешать.

Ha! You will not interfere.

"Теперь мне никто не будет мешать расти на производстве, делать карьеру"

"Now no one will interfere with my career growth, making a career"

Никто тебе не будет мешать управлять твоим казино.

Nobody's gonna interfere with your running the casino.

На самом деле, ты не можешь мне ничего сделать, потому что потому что после того, как ты украл у меня Джеки, мы подписали договор, что не будем мешать друг другу в погоне за цыпочками.

Actually, you can't do anything to me because Because after you stole Jackie from me, we made a pact not to interfere with each other's pursuit of a chick.

Показать ещё примеры для «will not interfere»...

Я подумал, что сделаю тебе одолжение, если не буду мешать тебе с твоим мальчиком в синем.

I thought I was doing you a favor staying out. Not interfering with you and your boy in blue.

Не будет мешать в другой раз.

Do not interfere in another time

Я сказала себе, что не буду мешать вашей работе.

I told myself I wouldn't interfere with your work.

Надеюсь, это не будет мешать твоей работе.

I hope it's not gonna interfere with your work.

Мы не будем мешать.

We're not gonna interfere.

Когда он вернется... я не буду мешать.

When he comes back... I won't get in the way.

Этот монстр больше не будет мешать жить вам двоим. Он получил то, за чем охотился.

That monstrosity won't give a flying fornication for the pair of youse no more.

Входите, меняйте белье, я не буду мешать.

You can go ahead and make the bed. I won't get in your way.

Но если собрать их, они наверняка не будут мешать тебе играть, как считаешь?

But do you think if you put it up maybe it won't get in your face when you play?

Я не буду мешать.

I won't.

Показать ещё примеры для «won't»...

Я обещаю, я не буду мешать.

I promise I won't get in the way.

Меня не было, но... доктор Штоль заверил меня, что камеры не будут мешать нашему рабочему процессу, если вы об этом.

I was not there, but... Dr. Stohl has assured me. That the camera won't get in the way.

А мы только в церковь, не будем мешать.

We've just come for the Mass, we won't get in the way.

Дело в том, что... Не буду мешать такому слиянию.

Well, this is... this is one merger I won't stand in the way of.

Ну ладно, тогда, пожалуй, не буду мешать тебе и второй красавице Оклахомы работать.

All right, maybe I should let you and the second prettiest girl in Oklahoma get back to work.

Не будем мешать им.

Let them fight by themselves.

Ну, ладно, я пойду, возьму чашку кофе и не буду мешать вам, ребята, продолжать пялиться друг на друга.

Okay, well, I'm gonna go get a cup of coffee and let you guys continue to stare at each other.

Ладно, Пол, не будем мешать тебе заниматься делами и...согреваться! Глянь, вон тот парень, походу, совсем замерз...

All right, Paul, I'll let you get it together and get warm, he looks freezing.

Ладно, не буду мешать вам ужинать.

Better let you guys have your supper.

Показать ещё примеры для «let»...

Не буду мешать тебе подбивать клинья.

Let the wooing continue.

Я не буду мешать ей убить тебя.

I will let you die here.

Я буду жить рядом с тобой и я не буду мешать тебе жить своей жизнью.

I'm gonna live wherever you live and I'm gonna let you live your life.

Не буду мешать обустраиваться, да?

I should let you get settled, right?

Не буду мешать вам есть.

I'll let you eat in peace.

Не буду мешать разговору взрослых.

I'll let the adults talk.

Ну, не буду мешать вам обустраиваться.

(Sighs) Well, I'll let you get settled in.

Если ты отдыхаешь, не буду мешать.

If you are resting, I guess I'll let you go.

Не буду мешать тебе работать.

I'll let you work.

Показать ещё примеры для «i'll let»...

Не буду мешать работе.

I'll let you work.

Не буду мешать.

I'll let you do that.

Не буду мешать тебе работать.

I'll let you do your job.

Я не буду мешать, обещаю.

I won't be a bother, I promise

Я не буду мешать!

I won't be a bother at all, so please!

Я не буду мешать!

I won't be a bother for you anymore!

Я не буду мешать вам.

I won't bother you and Cathy.

— Я уже выношу. Ладно, не буду мешать тебе работать. Пока.

-i'm going now ok, i won't bother you bye

Показать ещё примеры для «won't be a bother»...

Ну ладно, не буду мешать. Пока! Ага.

Well, I won't bother you.

Давайте пойдём наверх, где мы ему не будем мешать.

Daddy's right. Let's go upstairs where we won't bother him.

Я не буду мешать.

I won't bother you.

Я не буду мешать тебе.

I won't get in your way.

Я не буду мешать, обещаю. Я просто останусь здесь.

I won't get in your way, I promise, but I will stay.

Но если хочешь учиться у Форда, я не буду мешать.

But if you wanna take Ford's apprenticeship, I won't get in your way.

Хорошо, ухожу, не буду мешать.

Okay, I'm leaving, I won't get in your way.

И не буду мешать вам.

I won't get in your way

Показать ещё примеры для «won't get in your way»...

Я не буду мешать.

I won't get in the way.

Мы не будем мешать.

We won't get in the way.

Мы собираемся приготовить для себя небольшой завтрак. Никому не будем мешать.

We're going to get ourselves some breakfast over there without getting in anyone's way.

Я буду благодарен, э, если вы не будете мешать мне.

Now, I'd appreciate it if, uh, y'all get the hell Out of the way and, uh, let me do my job.

Будет легче изучить потенциал Рафаэля, Если он не будет мешать.

It'll be easier to explore Rafael's potential with him out of the way.

И благодаря вам изгои вроде Карли не будут мешать здоровым детям.

And you'll be keeping misfits like Carly out of the way of the athletic kids.

Где ты... не будешь мешать.

— Where you'll be out of the way.

Показать ещё примеры для «way»...

Так они не будут мешать, но будут готовы, если придется срочно уезжать.

They'll be out of the way but ready to go if we ever need to bail.

Ему очень удобно, что я не буду мешать.

So it'd be real convenient for him if I'm out of the way.

Отправить комментарий

Смотрите также

Check it at Linguazza.com

 • i'll leave: phrases, sentences
 • leave you to: phrases, sentences
 • stay out of your way: phrases, sentences
 • will not interfere: phrases, sentences
 • won't: phrases, sentences
 • let: phrases, sentences
 • i'll let: phrases, sentences
 • won't be a bother: phrases, sentences
 • won't get in your way: phrases, sentences
 • way: phrases, sentences

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о